Disclaimer

Gebruik van de website van Sweet Little Crown
De informatie welke getoond wordt op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Sweet Little Crown zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sweet Little Crown probeert alleen gebruikt te maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, echter kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Sweet Little Crown garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal kunnen functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website, wijst Sweet Little Crown uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Sweet Little Crown verwijst regelmatig op de Sweet Little Crown website middels links naar websites van derden. Dit betekent niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Sweet Little Crown worden aanbevolen. Sweet Little Crown aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van deze verwijzingen en/of links is dan ook voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Sweet Little Crown niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Sweet Little Crown behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sweet Little Crown. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Sweet Little Crown behoudt zich het recht voor ten allen tijden, de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te mogen en kunnen wijzigen zonder hiervan enige aankondiging te doen. Zodoende kan het zijn dat aangeboden informatie op deze website, periodiek gewijzigd wordt.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.